Velikost textu:
 

Základní informace


Název organizace
Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace
Sídlo
ul. Sokolovská č.p. 1997, 737 01 Český Těšín

709 85 383 
Bankovní spojení
Komerční banka a.s., exp. Český Těšín
č. ú. 86-6020070257/0100
 


Vznik organizace
1. 5. 2012
Organizace je nástupnickou organizací sloučených příspěvkových organizací Domov pro seniory Český Těšín a Sociální služby Český Těšín.
Zřizovatel
Město Český Těšín
Provozovatel
odbor sociální Městského úřadu Český Těšín
 


Poskytované registrované sociální služby
 • domov pro seniory
 • pečovatelská služba
 • osobní asistence

Další provozované neregistrované služby

 • půjčovna kompenzačních pomůcek
 • Klub seniorů
 

Pokladna
 
Úřední hodiny pokladny
Pondělí 10.00 - 12.00 hod. 13.00 - 15.30 hod.
Úterý 10.00 - 12.00 hod.  
Středa 10.00 - 12.00 hod. 13.00 - 15.30 hod.
Čtvrtek 10.00 - 12.00 hod.  
Pátek neúřední den  
 
V pokladně je možné uhradit v hotovosti platby za:
 • pobytovou službu
 • pečovatelskou službu
 • osobní asistenci
 • stravné za obědy odebrané ve stravovacím provozu organizace (tzv. cizí strávníci)

 


Výběrní termíny pro uživatele bydlící v Domě s malometrážními byty na ul. Kysucká 8 a 10  

Výběrní termíny 2017
Datum výběru peněz Rok Platba za měsíc
11. ledna 2017 platba za prosinec 2016
8. února 2017 platba za leden 2017
8. března 2017 platba za únor 2017
12. dubna 2017 platba za březen 2017
10. května 2017 platba za duben 2017
12. června 2017 platba za květen 2017
12. července 2017 platba za červen 2017
9. srpna 2017 platba za červenec 2017
13. září 2017 platba za srpen 2017
11. října 2017 platba za září 2017
8. listopadu 2017 platba za říjen 2017
13. prosince 2017 platba za listopad 2017

 

Platby v hotovosti za:

 • poskytnutou pečovatelskou službu
 • osobní asistenci
 • zapůjčení kompenzační pomůcky

 

Výběr hotovostních úhrad bude probíhat pouze ve výše uvedené dny od 8.00 do 9.30 hod. v kanceláři Centra sociálních služeb - Kysucká 8, 7. p. (místnost vedle výtahu).

 

Mimo tyto dny je možné využít úředních hodin pokladny v sídle organizace.

 


  
alt